page

Text/HTML

OWS

OWS

OWS

Arbetsgrupper


Arbetsgrupper bildas av NVL och utför ett konkret uppdrag under en begränsad tid. Arbetsgrupper kan också bildas med syfte att etablera ett nätverk.

OWS

Fiskebåtar, foto: Johannes Jansson /norden.org
Fiskebåtar, foto: Johannes Jansson /norden.org