page

Text/HTML

OWS

OWS

OWS

TIEKE Utvecklingscentralen för informationssamhälle rf

stöder sina medlemsföretag och medlemssamfund i deras arbete för att utveckla praxis för informationssamhället. Organisationen är oberoende och strävar inte efter vinst. Den bygger nätverk, är ett diskussionsforum och en expert, med syfte att förena näringslivets och den offentliga förvaltningens intressen med en medborgerlig synvinkel.
www.tieke.fi

OWS