Nordiskt nätverk för fängelseutbildning
Det nordiske nettverket har bestått av sentrale personer innenfor kriminalomsorgs- og utdanningsmyndighetene med særlig ansvar for fengselsundervisning i de nordiske landene.

Medlemar

Husk at vælge gruppe

Nätverksinfo

Verksamhetsplan 2017
Detta skall fängelsenätverket göra 2017.

Publikationer

educational_background_170 Educational background, preferences and needs
A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published by Fylkesmannen i Hordaland, 2013

N37 Fengselsnettverkets årsrapporter
Äldre årsrapporter från NVLs nätverk

1630_160_500_halsa_170 Hälsa
Hälsa

Externa feeds

Links

Arrangemang

Work_and_education_2016.jpg
Work and education -cooperation and innovation
A conference on education and vocational training of Nordic prisoners.

fengselA.jpg
Seminar om nordisk samarbeid for fengselsundervisning i Helsinki 04. – 05. februar 2016
Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Nordisk nätverk för vuxnas lärande (NVL) har inviterert til seminar i Helsinki i februar 2016.

fengsel14_web
Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014
Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014