NVL-nytt kommer ut 11 gånger/år på skandinaviska, finska och isländska. Det är gratis att  prenumerera. 
Vi skriver om utbildningspolitik i de nordiska länderna, nyheter om de teman NVL jobbar med, information om nya strukturer, reformer och initiativ samt information om kurser och konferenser i Norden. 

För landsspecifika nyheter, välj land i menyn till vänster.

För nyheter på ett specifikt språk, välj från språkmenyn.

Senaste nyheter

Fakta om utdanning.JPG
Livslang læring i norsk arbeidsliv
Halvparten av ansatte deltar i kurs og annen opplæring og 15 prosent deltar i formell opplæring.Fakta om utdanning 2018, en publikasjon fra
Skjermbilde.JPG
Stadig behov for at gøre Erhvervsuddannelse for voksne attraktivt
Som et led i EUD reformen oprettedes i 2015 Erhvervsuddannelse for voksne, EUV.
jobtech-2.jpg
Færni og störf tengd saman með nýrri tækni
Nýr gagnagrunnur sænsku vinnumálastofnunarinnar sýnir hvernig færni og eiginleikar tengjast ólíkum störfum.
kritiske.jpg
Udvikling af kritisk pædagogik og en kritisk pædagogisk højskole
Foreningen den Kritiske Pædagogiske Højskole blev dannet, af nuværende og forhenværende studerende, som en reaktion på forringelserne inden for uddannelses-og arbejdsmiljøerne, som omgiver velfærdsprofessionerne og det pædagogiske felt.
island.jpeg
Ny regjering på Island legger vekt på utdanningsspørsmål!
Lilja Alfreðsdóttir, Islands nye utdanningsminister åpnet avslutningskonferansen i det europeiske prosjektet GOAL, som Arbeidslivets opplæringssenter og NVL arrangerte den 14. desember.
ViaCollege.jpg
NVL flyttar till Århus
Nu blåser nya vindar i NVL.
tutkimuspaivat2018.jpg
Vuxenutbildningens forskningsdagar i Finland 2018
Universitetet i Östra Finland och Forskningssällskapet för vuxenutbildning arrangerar den 15-16.2 2018 en konferens i Joensuu med temat vuxenutbildning och –fostran.
skills_bingo.jpg
Karriärvägledning intresserar
Skills bingo, career management skills och kompetensutveckling på nordisk NVL-konferens.
Bergen17_nyhet.jpg
Inkludering genom lärande
Nå er konferansesiden oppdatert med presentasjoner og annen dokumentasjon fra konferansen.