Skolan som är öppen dygnet runt

Folkhögskolan Otavan Opisto i östra Finland har haft ett nätgymnasium för vuxna ända sedan 1997 med ett ständigt växande elevantal.


läs mer...

Så blir språkutbildningen för invandrare bättre

Skolverket har under tre år, 2013–2015, fått i uppdrag att dela ut statsbidrag till anordnare av utbildning i svenska för invandrare. Syftet är högre kvalitet, ökad flexibilitet och ökad individanpass...


läs mer...

Studerende lægger minedrømme på hylden

I Grønlands næststørste by Sisimiut har første kuld af kommende minesvende netop afsluttet de første to år af uddannelsen. Forude venter virksomhedspraktikken. Problemet er dog, at der i øjeblikket ik...


läs mer...

Hvad er Biophilia for noget?

Guðrún Bachmann fra Islands Universitet forklarer idéen bag Björks og Nordens projet– Man har længe vidst at videnskab og kunst støtter hinanden, sagde Guðrún Bachmann. – Kunstens synsvinkel åbner for...


läs mer...

Vi ved hvad vi har, men hvad med morgendagen?

Forskere har påpeget at nye industrier ikke vokser ud af ingenting, de bygger på de kompetenser der findes i hver region. Et eksempel kan være overgangen fra produktion af krigsfly til biler indenfor ...


läs mer...

Nyheter     
Dåliga ekonomiska tider sätter krokben för ungdomsgarantin
Ungdomsgarantin har inte lyckats råda bot på arbetslösheten bland ungdomar i Finland.

Konferanser     
16th Nordic Prison Education Conference: The prison as a learning area
Education and study- and career counseling of Nordic inmates, 24.-26. September 2014, Copenhagen.
Lärarkompetens och undervisningspraktik #Alfa14
Den 17 - 19 september 2014, Gullmarsstrands hotell och konferens, Fiskebäckskil, Bohuslän, Sverige.

DialogWeb     
Skolan som är öppen dygnet runt
Folkhögskolan Otavan Opisto i östra Finland har haft ett nätgymnasium för vuxna ända sedan 1997 med ett ständigt växande elevantal.
Språkundervisning på jobbet öppnar nya dörrar
I våras började Medis (Medborgarinstitutet i Mariehamn) erbjuda studier i svenska på arbetsplatser.

Kalender     

Tema / Bærekraft    Nordisk utdanning for et bærekraftig liv – første samling i september
​Hvordan bevisstgjøre og engasjere Nordens befolkning i behovet for en bærekraftig utvikling?Nitten voksne fra forskjellige organisasjoner i de nordis...

Rapporter     
Mångkulturella möten i professionell vägledning
Rapporten bygger på ett kartläggnings- och diskussionsmaterial som NVL:s vägledningsnätverk har samlat in genom möten och diskussioner med vuxenvägled...