Projekt och tal om känslor inte bästa sättet att råda bot på ungdomsarbetslösheten

De unga får nöja sig med en undanskymd roll då regeringarnas bekymmer handlar mera om ekonomisk tillväxt än om ungas möjligheter, säger professor Kristiina Brunila.


läs mer...

Ny Nordisk Mode – tid til det næste skridt

I de seneste 20 år har den nordiske beklædningsindustri udviklet sig fra en primært produktionsorienteret tekstilindustri til en eksportorienteret, videns- og designdreven modeindustri.


läs mer...

Alfalärare – en alldeles särskild kompetens

Att lära vuxna analfabeter ett nytt språk att både kunna tala, läsa och skriva på kräver en speciell lärarkompetens.


läs mer...

Skolan som är öppen dygnet runt

Folkhögskolan Otavan Opisto i östra Finland har haft ett nätgymnasium för vuxna ända sedan 1997 med ett ständigt växande elevantal.


läs mer...

Så blir språkutbildningen för invandrare bättre

Skolverket har under tre år, 2013–2015, fått i uppdrag att dela ut statsbidrag till anordnare av utbildning i svenska för invandrare. Syftet är högre kvalitet, ökad flexibilitet och ökad individanpass...


läs mer...

Nyheter     
Dramatiske kutt for studieforbundene
Studieforbunden i Norge hotas av omfattande nedskärningar i nästa års statsbudget.

Konferanser     
FLIPPED – konference om aktiv involvering af elever, studerende, medarbejdere og borgere
25. november 2014 sætter FLUID i samarbejde med NVL - Nordisk Netværk for Voksnes Læring og Dldact fokus på, hvordan man aktivt involverer elever, stu...
Mimers årliga forskarkonferens
Mimers årliga forskarkonferens arrangeras den 4-5 november 2014 i kulturhuvudstaden Umeå, i samarbete med Institutionen för kultur- och medievetenskap...

DialogWeb     
Ny webbutbildning för handledare på arbetsplatser
Med hjälp av filmade inslag från arbetsplatser ska handledare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl) bli bättre rustade för sitt vikti...
Projekt och tal om känslor inte bästa sättet att råda bot på ungdomsarbetslösheten
De unga får nöja sig med en undanskymd roll då regeringarnas bekymmer handlar mera om ekonomisk tillväxt än om ungas möjligheter, säger professor Kris...

Kalender     

Tema / Bærekraft    Nordisk utdanning for et bærekraftig liv – første samling i september
​Hvordan bevisstgjøre og engasjere Nordens befolkning i behovet for en bærekraftig utvikling?Nitten voksne fra forskjellige organisasjoner i de nordis...

Rapporter     
Kvalitet i validering i norden
Rapporten bygger på et større dokumentationsmateriale, samlet i 5 landerapporter, der er udarbejdet af projektdeltagerne fra Island, Norge, Sverige, F...