Stærke nordiske kræfter samlet i Nuuk

NVL inviterede til konferencen 'Vejledning i Arbejdslivet' i Nuuk 18.-19. marts 2013. Selvom indholdet i oplæg og workshops strakte sig fra iværksætteri til webinars, var det tilbagevendende fokus at ...


läs mer...

«The power of presence»

Veiledning skjer på mange områder og i mange faser av livet. I denne saken får vi ta del i erfaringer og refleksjoner fra en gruppe finske veiledere som veileder studenter under utdanning. Tilstedevær...


läs mer...

Iværksættere er nøglen til fremtiden

Vores fornemste opgave er, at iværksætterne opnår succes. Og aktive deltagere er en forudsætning for et vellykket kursus, siger Rani Nolsøe, direktør for Íverksetarahúsið, et færøsk iværksætterhus med...


läs mer...

Viktig å skape trygghet og tillit

- Det er viktig å bygge opp et tillitsforhold til studentene fra første dag. Når jeg ser at det er kommet inn oppgavebesvarelse fra en ny student, tar jeg alltid den først. En som leverer et arbeid fo...


läs mer...

Med samarbete vågar fler använda datorn

Boka resor och biljetter, göra bankärenden, ansöka till kurser och jobb. Allt fler varor och tjänster digitaliseras. Den som inte behärskar datorer och internet hamnar lätt utanför. I kampanjen Digide...


läs mer...Konferens målar upp framtiden för morgondagens utbildning
Hvordan møter nordisk utdanning samfunnsutfordringene i dag, og hvordan vil det bli i framtiden? Hvilke finansieringsmuligheter er tilgjengelige for n...
Nordiske broer for livslang læring
Nordisk ministerråd og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring inviterer under det islandske formannskapet til en nordisk konferanse om Nordiske broer for...
Stærke nordiske kræfter samlet i Nuuk
NVL inviterede til konferencen 'Vejledning i Arbejdslivet' i Nuuk 18.-19. marts 2013. Selvom indholdet i oplæg og workshops strakte sig fra iværksætte...

Se hele kalenderenVeiledningskonferanse i Nuuk
Veiledning i arbeidslivet er tema for NVLs konferanse i Nuuk denne uken. Spennende Key-notes, engasjerte gruppediskusjoner og live oppleggsholdere fra...
Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?
I rapporten konstaterer arbeidsgruppen at «mens det i den ordinære skolepolitikken er en selvfølge å måle, telle og rapportere deltakelse og utvikling...