Ønsker regeringen at afskaffe de unges privilegium?

Professor Gestur Guðmundsson stiller sig kritisk overfor den islandske regerings planer om at begrænse ældre elevers muligheder for videregående uddannelse.


läs mer...

Ungdomsgarantin införs i hela EU

Finland och Österrike står som föredömen när EU utvecklar nya sätt att stöda ungdomar som riskerar att bli arbetslösa.


läs mer...

Ny webbutbildning för handledare på arbetsplatser

Med hjälp av filmade inslag från arbetsplatser ska handledare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl) bli bättre rustade för sitt viktiga uppdrag.


läs mer...

Projekt och tal om känslor inte bästa sättet att råda bot på ungdomsarbetslösheten

De unga får nöja sig med en undanskymd roll då regeringarnas bekymmer handlar mera om ekonomisk tillväxt än om ungas möjligheter, säger professor Kristiina Brunila.


läs mer...

Ny Nordisk Mode – tid til det næste skridt

I de seneste 20 år har den nordiske beklædningsindustri udviklet sig fra en primært produktionsorienteret tekstilindustri til en eksportorienteret, videns- og designdreven modeindustri.


läs mer...

Nyheter     
Höga mål: hållbarhet i undervisningen
Ny nordisk fortbildning satsar på bättre resultat för initiativ inom hållbar utveckling i Norden.

Konferanser     
FLIPPED – konference om aktiv involvering af elever, studerende, medarbejdere og borgere
25. november 2014 sætter FLUID i samarbejde med NVL - Nordisk Netværk for Voksnes Læring og Dldact fokus på, hvordan man aktivt involverer elever, stu...
Mimers årliga forskarkonferens
Mimers årliga forskarkonferens arrangeras den 4-5 november 2014 i kulturhuvudstaden Umeå, i samarbete med Institutionen för kultur- och medievetenskap...

DialogWeb     
Ønsker regeringen at afskaffe de unges privilegium?
Professor Gestur Guðmundsson stiller sig kritisk overfor den islandske regerings planer om at begrænse ældre elevers muligheder for videregående uddan...
Ungdomsgarantin införs i hela EU
Finland och Österrike står som föredömen när EU utvecklar nya sätt att stöda ungdomar som riskerar att bli arbetslösa.

Kalender     

Tema / Bærekraft    Nordisk utdanning for et bærekraftig liv – første samling i september
​Hvordan bevisstgjøre og engasjere Nordens befolkning i behovet for en bærekraftig utvikling?Nitten voksne fra forskjellige organisasjoner i de nordis...

Rapporter     
Kvalitetsmodell för validering i Norden – ett utvecklingsprojekt 2012-13
Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna hur valideringsarbetet är organiserat och förankrat, men det är av gemensamt intresse att arbet...